Folksam

Whiplashskydd ger 30 procent sämre skydd för kvinnor än för män

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 14:50 CET

Whiplashskydd i nya bilar halverar risken för en whiplashskada med invalidiserande utgång. Men en ny studie* från Folksam visar att skyddseffekten ändå är cirka 30 procent lägre för kvinnor än för män.
– Det är ett misslyckande att dagens skydd inte är dimensionerade för kvinnor i första hand. De löper dubbelt så stor risk som män att drabbas av bestående whiplashskador, och nu visar forskningsresultat för första gången att skydden dessutom är sämre för kvinnor än för män, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam.

I Folksams skadeuppföljning utgör whiplashskador cirka 70 procent av alla personskador som leder till en invalidiserande skada till följd av trafikolyckor. I Sverige drabbas cirka 1500 personer per år och påkörning bakifrån står för ungefär hälften av fallen.

Flera studier har tidigare visat att risken att råka ut för whiplashskada är dubbelt så stor för kvinnor som för män. Varför det är så är i dagsläget inte klarlagt men det finns olika teorier som rör anatomiska skillnader i bland annat muskelmassa, ryggkotor, längd och vikt.

I slutet av 90-talet introducerade Saab och Volvo, följda av Toyota, whiplashskydd i sina bilmodeller. Skydden har lite olika funktion, men för samtliga skydd rör det sig om förändringar av bilstolarnas rygg och huvudstöd. Totalt sett reducerar Volvos, Saabs och Toyotas skydd risken för whiplashskada med 50–55 procent, vilket är betydligt bättre än genomsnittet för andra bilmärken.

I dagsläget finns whiplashskydd hos flertalet bilmärken och modeller som säljs, och för första gången finns nu forskningsresultat som visar whiplashskyddens effekt på invalidiserande skador. Säkerhetsbristerna som Folksams studie visar på – att skyddet är sämre för kvinnor än för män – är något som måste åtgärdas.

– Det är tydligt att skyddseffekten är sämre för kvinnor än för män. För män är reduktionen i genomsnitt cirka 60 procent medan den för kvinnor är cirka 45 procent. Det är därför oerhört angeläget att förstå varför kvinnor drabbas mer och att få klarhet i varför skydden inte är lika bra för kvinnor som för män, säger Anders Kullgren.

Folksam är med i ett internationellt EU-finansierat projekt med syfte att utreda just detta. Projektet leds av svenska VTI och är det första som på ett brett sätt analyserar problemet. En del i projektet är att ge underlag för att för första gången utveckla en matematisk krockdocka med kvinnliga egenskaper, så att krocktester inte längre ska behöva utgå från den genomsnittlige mannens egenskaper som enda standard.

* Studien omfattar 11 026 whiplashskador rapporterade till Folksam, varav 900 med invalidiserande skada. Olyckorna har skett åren 1995 till 2007. Dessutom har 21 168 polisrapporterade påkörningar bakifrån som skett under samma tidsperiod analyserats.

För ytterligare information:
Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam, 08-772 74 35, 0708-31 68 35
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01
Folksam är ett av Sverige ledande försäkringsbolag inom bilförsäkringar och arbetar aktivt med frågor om trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Ett led i detta arbete är till exempel är de säkerhets- och miljökrav som Folksam årligen ställer upp för alla nya bilmodeller. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad