Whistleblowing Centre

Whistleblowing Centre – hjälper företag att upptäcka och motarbeta korruption

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 06:30 CEST

– Det saknas adekvata system för att fånga upp misstankar om mutbrott. Samtidigt ökar styrelsens ansvar för att ha förebyggande system på plats genom skärpt mutlagstiftning, både i Sverige och internationellt, förklarar Gunilla Hadders, en av grundarna till Whistleblowing Centre, och fortsätter: Att ha extern Whistleblowingtjänst, som de anställda känner förtroende för, är ett centralt hållbarhetsredskap för styrelsen.

Korruption är den aktuella hållbarhetsfrågan som näringslivet måste lösa för att återskapa trovärdigheten.

– Även om medarbetarna ofta är de första att upptäcka oegentligheter visar en studie av Institute of Business Ethics att över hälften av dem som kände till en allvarlig oegentlighet på arbetsplatsen förblev tysta. En annan studie av the Association of Certified Fraud Examiners visade att 40 procent av alla mutbrott uppmärksammades genom tips, och att 70 procent av tipsen var anonyma.  Med vår
tjänst kan företag
på ett säkert sätt fånga upp oegentligheter i ett tidigt skede, säger Karin Henriksson, den andra grundaren av Whistleblowing Centre.

Skärpt mutlagstifting driver på behovet av Whistleblowing. Sarbane Oxley Act (SOX) i USA från 2006 kräver att företag på den amerikanska börsen har Whistleblowing system, the UK Bribery Act från 2010 och den skärpta svenska mutlagstiftningen från förra året ställer strängare krav på att styrelse och ledning har preventiva system på plats, för att inte själva bli anklagade för brott.

– Att ha affärsetiska riktlinjer mot t ex korruption är grundläggande för ett företags trovärdiget, men processer och rutiner för att följa upp riktlinjerna är nödvändigt för att de ska fungera i praktiken.  En extern Whistleblowingtjänst,”ett early warning system” är ett konkret redskap som möjliggör att
medarbetarna anonymt kan rapportera oegentligheter. Det visar att företaget eller myndigheten menar allvar med sina etiska riktlinjer,
summerar Gunilla Hadders.

Whistleblowing Centre (WhistleB) lanserar idag en ny tjänst för näringsliv och myndigheter för att på ett säkert sätt fånga upp oegentligheter i ett tidigt skede.

Våra kunder kan erbjuda sina medarbetare en extern rapporteringskanal, som tryggar anmälarens anonymitet.

Säkerheten i tjänsten, kombinerad med kostnadseffektivitet gör att alla organisationer har möjlighet att tillhandahålla ett professionellt whistleblowingsystem.  

En global och rättssäker tjänst som skyddar visslaren och den utpekade.

--------

Grundarna av Whistleblowing Centre har över tio års erfarenhet av att hjälpa företag att utveckla deras affärsetiska riktlinjer och hållbarhetsarbete och har skrivit handboken ”Hållbar vinst”, som har översatts till tre språk (engelska, kinesiska, franska) och fått internationell spridning.