Micasa Fastigheter

White Arkitekter vinnare i Micasas tävling om framtidens äldreboende

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2013 11:05 CEST

Juryn för Micasa Fastigheters projekttävling om framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden är nu klar med bedömningen av de fyra tävlingsbidragen. Vinnare är White Arkitekter i Göteborg och tävlingsbidraget Meningsfyllt. 

I motiveringen skriver juryn:

”Meningsfyllt redovisar med stor inlevelse trivsamma och unika boendemiljöer för äldre. Hela byggnaden genomsyras av en omsorg om detaljerna, från byggnadens träkonstruktion till utomhusmiljöerna. Anslaget och lösningarna i förslaget visar en potential för att utveckla denna byggnad till ett framåtblickande projekt som kan driva utvecklingen framåt, både när det gäller bostadsmiljöer för äldre och miljövänlig teknik, vilket stämmer med ambitionerna i Norra Djurgårdsstaden.”

-  White Arkitekter och Meningsfyllt är värdiga vinnare i en tävling som har visat på nya sätt att tänka och planera för framtidens äldreboende. Nu börjar en intensiv period av projektering och byggnation av Micasas seniorboende och vård- och omsorgsboende för att kunna välkomna de nya hyresgästerna 2018, säger Anders Nordstrand, verkställande direktör för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Tävlingen föregicks av ett prekvalificeringsförfarande då följande fyra arkitektkontor/team valdes ut att delta i tävlingen:

  • ArkitemaDOT AB, Stockholm
  • Marge Arkitekter AB med Land Arkitektur AB, Tyréns AB och SINTEF-Health research, Stockholm
  • Tegnestuen Vandkunsten A/S, Köpenhamn med ADEPT Aps, SLA A/S och Tyréns AB
  • White Arkitekter AB, Göteborg

Juryn har träffats vid fyra tillfällen och bedömt tävlingsbidragen utifrån följande kriterier:

  • Nytänkande kring bra bostäder och boendemiljöer för äldre.
  • Arkitektonisk gestaltning av byggnaden och grönytor.
  • Hållbart byggande med hänsyn tagen till energikrav, grönytefaktor, en stomlösning som medger en flexibel användning över tid och en effektiv förvaltning.
  • Genomförbarhet; funktionell och ekonomisk genomförbarhet.

Micasa Fastigheters seniorboende (ordinärt boende) och vård- och omsorgsboende (heldygnsomsorg) i Norra Djurgårdsstaden är en del av byggetappen Brofästet som är beläget mellan Gasverksområdet och Husarviken. Byggstart för projektet beräknas preliminärt kunna ske år 2016 och första inflyttning år 2018. 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 130 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor. Läs mer på www.micasa.se