White & Case Advokataktiebolag

White & Case biträder Areim vid etablering av fastighetsfond

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 14:50 CEST

Stockholm, den 8 oktober 2012 … White & Case har biträtt Areim i samband med dess etablering och första stängning av fastighetsfonden Areim Fond II.

De investerare som medverkar vid fondens första stängning har tillsammans tecknat sig för ca 1,6 miljarder kronor. Diskussioner förs med fler potentiella investerare och Areim räknar med att ta in ytterligare kapital om ca 900 miljoner kronor, vilket kommer att ge fonden en total kapitalbas på ca 2,5 miljarder kronor.

Areim Fond II kommer att investera i Sverige, med huvudsaklig inriktning mot Stockholm. Fondens fokus är utveckling av kontorsfastigheter samt investeringar i butiksfastigheter och bostadsprojekt. Fonden har en planerad livslängd på åtta år med en investeringsperiod på tre år. Den totala investeringsvolymen uppgår, efter fullteckning, till ca 6-7 miljarder kronor. Fondens rådgivare är AREIM AB.

Ansvarig delägare för projektet var Ulf Johansson, som biträddes av Martin Järvengren och Mina Lindgren

White & Case är en av världens största advokatbyråer. Genom våra 2.200 advokater fördelade på 38 kontor i 26 länder har vi kapacitet att ta oss an de största och mest komplexa uppdragen. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom områden såsom M&A, bank och finans, kapitalmarknad och tvister. Vi är också en av världens främsta givare av kostnadsfri juridisk rådgivning, så kallat pro bono-arbete. White & Case grundades år 1901 i New York och det första europeiska kontoret öppnade 1926 i Paris. När Stockholmskontoret öppnade 1983 var White & Case den första internationella advokatbyrån i Sverige.  På Stockholmskontoret arbetar omkring 50 jurister och vi praktiserar svensk och engelsk rätt.