White & Case Advokataktiebolag

WHITE & CASE BITRÄDER SKANSKA I JOINT VENTURE MED AREIM

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 08:55 CET

White & Case biträder Skanska i samband med Skanskas bildande av joint venture-bolag tillsammans med Areim Fond II för utveckling av gröna bostäder i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Joint venture-bolaget förvärvar cirka 700 byggrätter av Skanska för ett marknadsvärde på cirka 750 miljoner kronor. White & Case representerades av Ulf Johansson, partner, och John Gustafsson, biträdande jurist

White & Case är en av världens största advokatbyråer. Genom våra 2.200 advokater fördelade på 40 kontor i 27 länder har vi kapacitet att ta oss an de största och mest komplexa uppdragen. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom områden såsom M&A, bank och finans, kapitalmarknad och tvister. Vi är också en av världens främsta givare av kostnadsfri juridisk rådgivning, så kallat pro bono-arbete. White & Case grundades år 1901 i New York och det första europeiska kontoret öppnade 1926 i Paris. När Stockholmskontoret öppnade 1983 var White & Case den första internationella advokatbyrån i Sverige.  På Stockholmskontoret arbetar omkring 50 jurister och vi praktiserar svensk och engelsk rätt.