White & Case Advokataktiebolag

WHITE & CASE JURIDISKA RÅDGIVARE TILL NORDIC CAPITAL FUND VI VID FÖRSÄLJNINGEN AV NEFAB

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 08:34 CEST


Nordic Capital Fund VI (”Nordic Capital”) säljer sin majoritetsandel i Nefab Packaging AB (”Nefab”) till familjen Nordgren/Pihl som grundade Nefab och idag är delägare i bolaget. Nefab erbjuder kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner med fokus på telekom-, energi-, flyg-, fordon- och medicinteknisk industri.
White & Case team leddes av ansvarig delägare Ulf Johansson som biträddes av advokaterna Fredrik Stjernström och Christian Reineby.  Delägare Carl-Hugo Parment och advokat Oscar Liljeson biträdde i de finansieringsrättsliga frågorna.

White & Case är en av världens största advokatbyråer. Genom våra 2.000 advokater fördelade på 39 kontor i 26 länder har vi kapacitet att ta oss an de största och mest komplexa uppdragen. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom områden såsom M&A, bank och finans, kapitalmarknad och tvister. Vi är också en av världens främsta givare av kostnadsfri juridisk rådgivning, så kallat pro bono-arbete. White & Case grundades år 1901 i New York och det första europeiska kontoret öppnade 1926 i Paris. När Stockholmskontoret öppnade 1983 var White & Case den första internationella advokatbyrån i Sverige.  På Stockholmskontoret arbetar omkring 50 jurister och vi praktiserar svensk och engelsk rätt.