White & Case Advokataktiebolag

White & Case partners visit Russia and Kazakhstan

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 10:24 CEST


From left: Max Shterngel (W&C NY), Julia Zagonek (W&C Moscow), Artem
Doudko (W&C London), Anders Reldén (W&C Stockholm), Rikard Wikström
(W&C Stockholm), David Goldberg (W&C London), Pavel Boulatov (W&C
Moscow), Mira Iskakova (W&C Almaty)


Two partners from White & Case Stockholm office participated as speakers in seminars held in Moscow and Almaty, Kazakhstan, on the topic of "International arbitration: a guide for an in-house lawyer." Read more below (in Swedish).

Anders Reldén och Rikard Wikström, delägare från processgruppen i Stockholm, var under 10 dagar i september månad i Ryssland och Kazakstan för att marknadsföra Sverige som skiljedomsland. De höll bland annat ett välbesökt seminarium i Almaty tillsammans med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). SCC representerades på plats av Natalia Petrik, handläggare på sekretariatet i Stockholm. Inbjuden gästtalare var även Aya Bralina som är ordförande i Kazakstans Petroleum Lawyers´ Association samt i International Commercial Arbitration Court of the Eurasian Mediation Center.

Drygt 40 bolagsjurister och andra intressenter närvarade under seminariet i Almaty. Under en halvdag diskuterades olika ämnen på temat internationella skiljeförfaranden och bolagsjuristens roll. Anders och Rikard pratade bland annat om vilka åtgärder bolagsjurister och ombud kan vidta för att maximera utfallet i ett internationellt skiljeförfarande. Seminariet tog även upp allmän information om skiljeförfaranden, till exempel hur skiljemän utses i Sverige samt vilka fördelar som finns med att använda Stockholm som säte för skiljetvister.

Anders Relden, berättar om sina reflektioner från seminariet:


– Att få förmånen att föreläsa i Kazakstan och möta dess kultur
och människor var en upplevelse. De frågor som ställdes från deltagarna bidrog
till en givande diskussion. Bland annat fick vi en fråga om hur en svensk
skiljenämnd skulle ställa sig till den i Kazakstan lagvalsklausuler som anger
att engelskrätt ska vara tillämplig så länge den inte strider mot
sharialagarna.

White & Case är en av världens största advokatbyråer. Genom våra 2.200 advokater fördelade på 38 kontor i 26 länder har vi kapacitet att ta oss an de största och mest komplexa uppdragen. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom områden såsom M&A, bank och finans, kapitalmarknad och tvister. Vi är också en av världens främsta givare av kostnadsfri juridisk rådgivning, så kallat pro bono-arbete. White & Case grundades år 1901 i New York och det första europeiska kontoret öppnade 1926 i Paris. När Stockholmskontoret öppnade 1983 var White & Case den första internationella advokatbyrån i Sverige. På Stockholmskontoret arbetar omkring 50 jurister och vi praktiserar svensk och engelsk rätt.