White Guides AB

White Guide rustar för att gå utanför Norden nästa år

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 17:07 CET

WHITE GUIDE: Det finns ett stort och ännu växande intresse världen runt för den nordiska mat- och krogvågen, som flyttat fokus från Medelhavets gastronomier till framför allt Sverige och Danmark. När den första White Guide Nordic publicerades för två år sedan på engelska fick världen sin riktigt initierade informationskälla om det nordiska gastronomifenomenet.

Det var då vi fick de första förfrågningarna om samarbete”, säger Lars Peder Hedberg, en av grundarna och största ägare i White Guide. ”De kom från alltifrån New York till Tokyo – kvalificerade mat- och krogmarknader som efterfrågar en både initierad och inspirerande krogbevakning, vilket i hög grad saknas idag. Vi lanserade Nordic-guiden som bok, event och freemium-app och det drev på intresset. Nästan ingen annan är stark i alla kanalerna.”

White Guide startade i Sverige för snart 12 år sedan, driver sedan tre år en motsvarande verksamhet i Danmark utöver den nordiska guiden. För att möjliggöra fortsatt internationalisering har ett nytt varumärkesbolag bildats, White Guide Global. Det nya bolaget äger alla varumärken, system och rättigheter och kommer att verka som utvecklingsbolag och licensgivare, medan de befintliga verksamheterna fortsättningsvis drivs som franchiseoperationer, så även bolaget som ger svenska White Guide. Sedan ett drygt år tillbaka utvärderas möjliga nya geografiska marknader aktivt.

Vi försöker skapa ett så långt möjligt standardiserat upplägg, som kan fungera i alla marknader”, säger Lars Peder Hedberg, som är ordförande i det nya varumärkesbolaget. ”Framför allt handlar det om att bygga ut det digitala sortimentet ytterligare. Ändå kommer förstås den svenska White Guide-operationen att ha en särställning, eftersom det är här vi kommer att prova ut många nya produkter och tjänster”.

Senaste utgåvan av den nordiska guiden innefattade Estland och en komplett White Guide Baltic planeras för den inter-nationella kryssningsmarknaden, inklusive St Petersburg.

Vi har förfrågningar om samarbete också från Ryssland”, säger Lars Peder Hedberg, ”Det kanske inte är den starkaste marknaden just nu, men i ett rent franchiseupplägg är det inte vi som tar marknadsrisken. Vi för dialoger både ännu längre österut och västerut om nya franchise- och partneroperationer. Det lutar åt att det första brofästet utanför Norden blir i USA, men det kan röra sig fortare på annat håll, inga beslut är ännu tagna. Om vi själva ska vara partner i en marknad, så bör den vara engelskspråkig. Vi siktar på att ha en utomnordisk marknad igång senaste 2017

Svenska White Guide har samtidigt fått en ny organisation med Peter Hansson, 48 år, som VD. Han har dessförinnan arbetat bland annat som varumärkesutvecklare på Calvin Klein, Inc. i New York. I sin roll som VD kommer han att ha fullt ansvar för White Guides olika produktgrenar i Sverige, guider, digitala tjänster, tidningar och newsletters samt events. Han kommer också att vara involverad i den fortsatta produktutvecklingen på övergripande nivå.

Jag ser stora möjligheter att ta fram nya attraktiva tjänster både på det digitala området och när det gäller events, där vi redan arbetar med ett omfattande communitybygge. White Guide har ett oerhört starkt varumärke och bakom-liggande system som är helt unika, som det finns potential att översätta till nya bevakningsområden; vi tittar redan på en nordisk hotellguide.

Som en del i den nya White Guide-strukturen har också ett White Public AB startats, samägt av White Guide Global och Pär Bergkvist, som tidigare drivit White Guide Junior som franchisetagare. Guiden bedömer och rankar skolmat-salar och har på tre år blivit en stor framgång. I år lanseras även en White Guide Senior, som bedömer maten på äldreboenden.

Vi kommer successivt att utveckla ägarbilden i alla bolagen”, säger Lars Peder Hedberg. ”Dels för att säkra entre-prenöriell kraft och annan kompetens, men också för att den här affärsplanen kommer att kosta en slant att förverkliga. Vi har ett starkt case i sig, men den branschglidning och konsolidering som redan inletts mellan contentproducenter som oss och andra aktörer på informationsområdet – inte minst de stora sökmotoroperatörerna – adderar extra krydda i investmentcaset.”

Läs pressmeddelandet i sin helhet HÄR

White Guide är sedan tolv år Sveriges ledande restaurangguide. White Guide ger också ut en kaféguide, en dansk guide och en nordisk guide, både i tryckta och digitala former. Länkar till alla finns samlade på portalen whiteguide.com.

Bifogade filer

PDF-dokument