Svenska Teknik&Designföretagen

White, Tengbom, COWI och WSP nya i Svenska Teknik&Designföretagens styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 12:28 CEST

Vid Svenska Teknik&Designföretagens stämma idag valdes en ny styrelse som ska fortsätta arbetet med förnyelse av STD-företagen även under kommande verksamhetsår.

Ulla Bergström, White arkitekter AB, Jannice Johansson Steijner, Tengbom, Pär Hammarberg, COWI Sverige AB och Magnus Meyer, WSP Sverige AB valdes in som styrelseledamöter. Markus Granlund, vd på Semcon, fortsätter som ordförande för styrelsen.

-Arkitekt- och ingenjörsbranschen befinner sig i en fortsatt kraftig expansion och styrelsen har ett viktigt uppdrag att driva ett förnyelsearbete som stärker vår röst och tydliggör vår roll i samhället. Det är viktigt att styrelsen har ett starkt mandat och representation hos medlemsföretagen. De nyvalda ledamöterna bidrar tillsammans med övriga ledamöter med precis den bredd och erfarenhet vi behöver för att fullgöra vårt uppdrag, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Svenska Teknik&Designföretagen fortsätter sitt arbete med effektivisering och ökat fokus på kommunikation och opinionsbildning.

-STD-företagen har ett viktigt uppdrag och våra medlemmars betydelse i samhällsutvecklingen blir allt viktigare. Det är därför tillfredsställande att våra frågor diskuteras allt oftare och att vi tar en allt större plats i debatten, säger Markus Granlund ordförande Svenska Teknik&Designföretagen.

Styrelsen Svenska Teknik&Designföretagen inom Almega 2016

Ordförande Markus Granlund, Semcon AB (omvald)
Tomas Alsmarker, Nyréns Arkitektkontor AB (omvald)
Johan Dozzi, Sweco AB (omvald)
Ljot Strömseng, Norconsult AB (omvald)
Ulla Bergström, White Arkitekter AB (nyvald)
Pär Hammarberg, COWI Sverige AB (nyvald)
Magnus Meyer, WSP Sverige AB (nyvald)
Jannice Johansson Steijner, Tengbom (nyvald)
Mikael Vatn, Etteplan Sweden AB (vald till 2017)

De fyra ny ledamöterna ersätter Annica Carlsson, Equator Stockholm AB, Jeanette Saveros, Arcona AB, Dimitris Gioulekas, Knightec AB och Johannes Erlandsson, Atkins Sverige AB.

För ytterligare information:

Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen, 0703-10 35 00

Linnea Kvist, kommunikationschef Teknik&Designföretagen, 070-590 34 45

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se