Wicom Communications

Wicom integrerar symbian-mobiler i nytt IP-telefonisystem

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 10:14 CET

– Nokias smarta mobiler får operatörsoberoende växelfunktion i Wicom CSS 5.5

Stockholm den 22 november 2006 – Wicom Communications introducerar nästa version av sitt mjukvarucentriska IP-telefonisystem Wicom Communications Server Suite, CSS 5.5. Nytt är bland annat att Nokias smarta mobiltelefoner med operativsystemen Series 60 och 80 har integrerats fullt ut. Därmed öppnas möjligheten att hantera avancerade växel- och kundtjänstfunktioner i mobilen. Bland nyheterna finns också stöd för IP-baserade röstsamtal över WLAN.

Wicom CSS erbjuder funktionaliteten i en traditionell telefonväxel, mobil PBX och kontaktcentersystem i en gemensam och centraliserad lösning. Mjukvaran gör det dessutom möjligt för företag att integrera affärsapplikationer som Microsoft Office Outlook och kundhanteringssystem med sin telefoni.

Målet är att göra telefonin till en applikation bland andra IT-applikationer på företaget och göra den oberoende av tid, plats och terminal.

– Fast telefoni, mobiltelefoner och e-post har länge behandlats som helt fristående tekniklösningar som var för sig har krävt egen proprietär hårdvara, mjukvara och terminaler. Wicoms mjukvarubaserade lösning integrerar de olika kommunikationskanalerna och för dem dessutom samman med de affärsapplikationer medarbetarna använder dagligen, säger Magnus Clementson, Sverigechef på Wicom Communications.

Wicom CSS 5.5 är fullt kompatibel med Nokias mobiloperativsystem Series 60 och 80. Wicoms klientmjukvara för mobiltelefoner, Wicom Smartphone Suite (SPS), gör det möjligt att via mobilen få tillgång till avancerade växel- och kundtjänstfunktioner som information om tillgänglighet, vidarekoppling, köhantering och inspelning av samtal. Wicom CSS 5.5 har också stöd för röstsamtal över WLAN med kompatibla mobiltelefoner med och styrning av rösttrafik över billigast möjliga infrastruktur. Wicom är medlem i Nokias utvecklarforum Forum Nokia Pro och partnerprogram Enterprise Zone.

– Typiskt sett står personalkostnader för 80 procent av företagens utgifter för kommunikationen. Hårdvara och avgifter för nät och samtal utgör bara en fraktion av de totala kostnaderna. Wicoms mjukvara utgör ett nyckelement för företagets infrastruktur och säkerställer att röstkommunikationen alltid kan ske med den typ av terminal som är bäst just då. Det hjälper kontaktintensiva organisationer att effektivisera sina affärsprocesser, säger Magnus Clementson.

Migrationen till Wicoms miljö kan göras i faser för olika användare eller olika geografiska delar i organisationen, vilket gör övergången till fullt ut IP-baserad kommunikation mjukare. Lösningen är helt operatörsoberoende och gör det möjligt att upphandla kapacitet för röst och data oberoende av varandra för att säkerställa bästa pris. Mjukvaran erbjuder också långtgående möjligheter att integrera kommunikationen med – och skapa gränssnitt mot – övriga applikationer i verksamheten.Wicom Communications
Wicom Communications är Europas ledande leverantör av kompletta IP-baserade kommunikationslösningar för kontaktcenter och programvara för professionell VoIP-telefoni i fasta och trådlösa nätverk. Med Wicoms programvara samlas all röst- och datatrafik, liksom tillgång till informationssystem och databaser i ett centralt administrerat system som möjliggör enhetlig köhantering, prioritering och dirigering av all inkommande och utgående kommunikation. Systemet hanterar såväl telefoni, fax, e-post och SMS som röstbrevlådor och webbkontakter. Wicoms lösningar används av fler än 200 kunder i 18 länder. För sin innovativa teknik och snabbväxande affärsverksamhet har Wicom uppmärksammats av ledande branschexperter som Frost & Sullivan och Red Herring. För mer information besök www.wicom.comFör mer information, vänligen kontakta

Wicom Communications Magnus Clementson, Sverigechef, Tel: 08-555 273 02, Mob: 0709-90 90 07

E-post: magnus.clementson@wicom.com