Folkpartiet

Widman (fp): Tillsvidare står försvarets inriktning fast

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 13:05 CET

Försvarsmakten vill uppmärksamma förändringarna i Sveriges närområde. Ryssland skall åter stå i fokus och utvecklingschefen i Försvarsmakten använder uttrycket ”hotbildsuppskrivning”.

Allan Widman (fp), ledamot i försvarsutskottet, känner dock oro för att de nationella aspekterna skall sättas i motsatsställning till arbetet att stärka fred och säkerhet internationellt:

- Det finns många krafter inom och utom försvaret som uppfattar den nya, internationella inriktningen som komplicerad, besvärlig och farlig. För mindre än en vecka sedan framhöll ÖB att nationellt och internationellt går hand i hand. Att huvuduppgiften är att tillsammans med andra länder ta ansvar för global säkerhet har också ett bedövande parlamentariskt stöd. Varken försvarsbeslutet 2004 eller efterföljande beslut om försvarets inriktning lämnar något utrymme för tvivel.

- Försvarsberedningen har nu att överväga om förändringarna i och omkring Ryssland skall få någon betydelse för svensk säkerhetsplanering. På sikt kan detta naturligtvis inte uteslutas, men tills vidare är Sveriges deltagande i internationella operationer den bästa vägen att hävda svenska säkerhetsintressen. Att försvaret, inom ramen för detta arbete, skaffar sig skarpa erfarenheter är ovärderligt oavsett vilka uppgifter som blir aktuella.Allan Widman, Riksdagsledamot (fp)
0702-43 59 55

Anna Prucha, Pressekreterare (fp)
0708-54 90 66