Huddinge kommun

Widrikssons Åkeri blir gemensam logistikpartner för åtta kommuner söder om Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 08:14 CEST

Nu är det klart att det blir Widrikssons Åkeri AB som blir logistikpartner för samordnad varudistribution i åtta kommuner söder om Stockholm. I januari 2015 börjar de första varutransporterna att gå via den gemensamma omlastningscentralen. Samordning av varudistribution till de kommunala verksamheterna innebär färre transporter och mindre klimatpåverkan.

En viktig vinst med samordningen är ökad trafiksäkerhet runt förskolor, skolor, äldreboende och andra verksamheter som tar emot varuleveranser. En annan fördel är att det blir färre avbrott i verksamheten för personalen eftersom det blir minskat antal godstransporter.

– Samordnad varudistribution är ett stort projekt som stärker Södertörnssamarbetet och visar på ett regionalt ledarskap i klimatfrågan. Initiativet är unikt i sitt slag i Sverige vad gäller antal kommuner som tar ett samlat grepp om varutransporterna till sina verksamheter. Målet är att halvera våra gemensamma utsläpp av koldioxid till slutet av år 2016, säger Lennart Kalderén, (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem och ordförande i den politiska styrgruppen för Södertörnssamarbetet.

På sikt räknar kommunerna med lägre transportkostnader. Det är erfarenheten av samlastning i andra kommuner som genomfört samordnad varudistribution. De åtta kommunerna och Widrikssons Åkeri AB arbetar tillsammans för ett effektivt genomförande. Mer information om projektet finns på Södertörnskommunernas webb.

http://www.sodertornskommunerna.se/projekt/samordnad-varudistribution

Fakta:
De åtta kommunerna som medverkar är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Beslutet att delta togs i samtliga kommuner i början av 2013 och 1 mars 2013 startade projektet.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Eitrem, utvecklingsledare för Södertörnssamarbetet, telefon 08-535 313 72.Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.