Linköpings kommun

Wifi inom äldreomsorgen ska öka tryggheten för de äldre

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 13:57 CEST

Trygghetslyftet innebär att särskilt boende inom äldreomsorgen ska få tillgång till wifi. Syftet är att öka tryggheten för den äldre och underlätta verksamhetens arbete.

År 2025 ska Linköping vara ledande i Sverige på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Som en del av Linköpings kommuns e-hälsostrategi sker en omfattande satsning inom området wifi på kommunens äldreboenden. Därför ska nu omsorgskontoret rekrytera en projektledare till Trygghetslyftet wifi.

Mikael Sanfridson (S), äldrenämndens ordförande beskriver att det finns ett stort ett behov av wifi nät inom äldreomsorgen.

- När livet förändras och äldreomsorgens insatser blir aktuella finns det särskilt stort behov av att kunna kommunicera med vänner och släktingar. Därför satsar vi nu på att bygga ut wifi för att göra vår omsorg tryggare för den enskilde, säger Mikael Sanfridson (S).

Utöver den enskilde är även verksamheten en målgrupp som kommer kunna nyttja wifi inom äldreomsorgen. Verksamheterna har tillsammans med omsorgskontoret bedrivet ett särskilt utvecklingsarbete som startade 2016 med syfte att bland annat införa ett mobilt arbetssätt, där medarbetarna har tillgång till information vid vårdtillfället. Det arbetssättet kräver också tillgång till wifinät alternativt 4G-nät. 
 
 Ambitionen är att alla äldrenämndens boenden ska få tillgång till wifi senast 2020.

- Digitaliseringen skapar möjligheter för oss, tillsammans med anhöriga, den enskilde och verksamheten kan vi öka kommunikationen mellan oss. Wifinät är en sådan möjliggörare, till exempel tillsammans med vår app för digital levnadsberättelse, säger John Fristedt, IT-utvecklingschef på omsorgskontoret.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Mikael Sanfridsson (S) 013 – 20 70 52, eller

IT-utvecklingschef John Fristedt, 013 – 20 67 01.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.