Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs Årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:18 CEST

Wihlborgs årsredovisning för 2005 finns nu publicerad på bolagets hemsida www.wihlborgs.se. Den tryckta versionen skickas ut till aktieägarna med start den 10 april.

I VD-kommentaren säger Anders Jarl:

- 2005 blev ett starkt år för Wihlborgs som aktör på den expansiva Öresundsregionen. Genom förvärv och koncentration till våra utvalda delmarknader har vi stärkt vår position. Vi har också tagit ett ytterligare steg till att vara det ledande och mest lönsamma fastighetsbolaget på Öresundsmarknaden. En stor del i vårt starka år har även varit det positiva mottagandet på marknaden efter vår avskiljning från Fabege.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 7,9 mdkr med ett årligt hyresvärde om 839 mkr.