Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs avyttrar återköpta aktier

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 14:55 CET

Wihlborgs har idag minskat innehavet av egna återköpta aktier med totalt 1 250 000 antal aktier till priset 128,50 kr per aktie.

Wihlborgs genomsnittliga anskaffningsvärde för samtliga återköpta aktier uppgår till 98 kr per aktie. Efter avyttringen uppgår antalet återköpta aktier till 964 350 stycken och det totala antalet utestående aktier i Wihlborgs exklusive återköpta aktier till 37 464 014.

– Försäljningen av de egna aktierna har utnyttjats för finansiering av fastighetsförvärv, vilket är helt i linje med stämmans bemyndigande, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter AB.

Aktierna har placerats av HQ Bank.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 14,1 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,3 mdkr. Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.