Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 08:52 CET

Årets resultat ökade med 536 Mkr till 487 Mkr (-49), per aktie 13,43 kr (-1,32)
Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kr (6,50)
Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 1 236 Mkr (1 168)
Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 888 Mkr (832)
Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent till 541 Mkr (450).

– 2009 blev åter ett bra år för oss, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter, och vårt resultat ökade med 536 miljoner till 487.
− Trots lågkonjunkturen har vi tecknat nya hyreskontrakt för 129 miljoner. Av dessa har 34 miljoner tecknats under kvartal 4, fortsätter Anders Jarl.
− Wihlborgs styrelse föreslår årsstämman den 21 april en höjd aktieutdelning till 6,75 kr. Förslaget innebär en höjning med 4 procent, avslutar Anders Jarl.

Presentation av rapporten
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten idag kl. 12.00 på Operaterrassen i Stockholm. Presentation går att följa via webbcast, eller telefon
SWE +46 (0)8 5052 0110. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com. Kl. 13.30 görs en engelsk presentation av kommunikén.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 14,4 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,4 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.