Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs Fastigheter AB: Wihlborgs säljer 13 fastigheter...

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 10:42 CEST

Wihlborgs säljer 13 fastigheter för 417 Mkr med vinst om 41 Mkr

Wihlborgs säljer elva kommersiella fastigheter, varav sju i Södertälje,
samt två bostadsfastigheter för totalt 417 Mkr. Vinsten som uppgår till
41 Mkr kommer att ingå i resultatet för det andra kvartalet 2004.

De kommersiella fastigheterna förvärvas av privata investerare medan
bostadsfastigheterna förvärvas av nybildade bostadsrättsföreningar.

- Fastighetsbeståndet i Södertälje avyttras då det är färdigförädlat och
inte kan tillföra ytterligare värden i Wihlborgs förvaltning, säger Erik
Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter.

- Vi fortsätter att sälja bostadsfastigheter enligt vår strategiska plan
som innebär att vår portfölj endast ska innehålla en mindre andel
bostäder, fortsätter Erik Paulsson.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Tabell finns på länken nedan:
http://ir.codesense.com/wihlborgs/data/waymaker-se/30377/foo.html