Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs förbättrade resultatet med 36% till 192 Mkr

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2003 00:00 CEST

Delårsrapport januari-mars 2003
Resultat efter finansiella poster ökade till 192 Mkr (141)
Vinst per aktie efter skatt steg till 2,21 kr (1,60)
Wihlborgs äger 7 186 500 B-aktier i Drott AB (publ),
motsvarande 8% av kapitalet och 7,6% av rösterna
Återköp av 302 900 egna aktier under perioden. Totalt innehav
720 400 aktier, motsvarande 1,2% av kapital och röster

Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 36% till 192 Mkr
(141). Vinst per aktie efter skatt steg till 2,21 kr (1,60). I
resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 122 Mkr (45).

- Vi kan redovisa ett bra resultat och en god utveckling trots
konjunkturavmattningen och det faktum att det första kvartalet på grund
av säsongsrelaterade kostnader ofta är det svagaste under året,
kommenterar Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB.

- I ett läge när Stockholmsmarknaden försvagats är det glädjande att
konstatera att Wihlborgs andra huvudmarknad, Öresundsregionen,
fortsätter att vara stabil och uppvisa god efterfrågan på lokaler. Vår
strategi med fokus på dessa två huvudmarknader visar därmed sin styrka,
fortsätter Erik Paulsson.

- Genom vår investering i Drott får vi del av ett mycket intressant
fastighetsbestånd till ett kraftigt rabatterat pris. Vi bedömer att det
finns stora möjligheter till ökad förändringstakt och värdeskapande
utveckling i Drott.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2003

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20