Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs förvärvar fastighet i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 14:45 CET

Wihlborgs köper fastighet i Fosie för 84 Mkr.

Wihlborgs har genom en fastighetsaffär förvärvat logistikfastigheten Bronsåldern 2 av Papyrus Sverige AB för 84 Mkr.

Fastigheten är strategiskt belägen längs den Yttre Ringvägen. Tomtarealen är på 33 000 kvm och själva fastigheten innehåller ca 12 300 kvm kontor och lager. Nettoavkastningen uppgår till ca 9 procent.

Wihlborgs tillträder fastigheten den 1 december 2010. Papyrus Sverige AB kommer att vara kvar som hyresgäst  i fastigheten.

– Wihlborgs är redan idag starkt representerade i Fosie och genom förvärvet stärker vi vår position ytterligare, säger Anders Jarl VD, i Wihlborgs Fastigheter. Vi välkomnar Papyrus Sverige AB som vår hyresgäst och ser fram emot en långsiktig relation med företaget.

– Papyrus har en stark närvaro i regionen med pålitliga försörjningslösningar av ett brett sortiment av finpapper och förbrukningsvaror. Med Wihlborgs som hyresvärd får vi en bra partner för framtida lokalfrågor när vi utvecklar vårt erbjudande till våra kunder i Skåne, säger Sören Gaardboe, Senior Vice President Nordic Cluster.

Säljarens rådgivare har varit Newsec Corporate Finance.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 15,1 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,4 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.