Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs förvärvar logistikfastighet i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 11:59 CET

Genom en bolagsaffär förvärvar Wihlborgs fastigheten Sunnanå 12:27 i Burlövs kommun, strax utanför Malmö. Tomtytan är ca 53 000 m² och den uthyrningsbara ytan är ca 14 500 m². 

På fastigheten finns tre byggnader; en kontorsbyggnad, en terminalbyggnad och en lagerbyggnad. Byggnaderna uppfördes 2008 och förhyrs i sin helhet av TransFargo.

Wihlborgs betalar netto 181 Mkr och tillträde sker omgående. Säljare är AxFast AB.

”Sunnanå har ett ypperligt logistikläge där Yttre Ringvägen (E6, E20/22) korsar väg 11. Vi får en effektiv, modern logistikfastighet med en avkastning om ca 7,2 procent”, säger Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter AB. ”Genom vårt förvärv förstärker Wihlborgs sin position i marknaden och samtidigt är vi väldigt nöjda med att åter kunna välkomna TransFargo som hyresgäst inom vårt bestånd”.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Arvid Liepe, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31, 0733-71 17 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 22,2 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,0 mdkr.
Wihlborgsaktien är noterad på OMX Nordiska Listan, Mid Cap-segmentet.


Wihlborgs Fastigheter är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen.Företaget grundades ursprungligen i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg. Under åren växte verksamheten och omfattade så småningom även fastigheter i Stockholm, utöver dem kring Öresund.

Hemsida

Media