Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs fortsätter att renodla fastighetsbeståndet

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 16:42 CET

Försäljningar i Stockholm och Malmö

Wihlborgs har sålt 23 fastigheter i Stockholm och en i Malmö för 510 Mkr
med en sammanlagd vinst om 40 Mkr. Vinsten kommer att ingå i resultatet
för det fjärde kvartalet 2003.

20 av fastigheterna, varav 19 i Stockholm och en i Malmö, har sålts till
nybildade bostadsrättsföreningar.

- Försäljningar av bostadsfastigheter har genomförts enligt vår
strategiska plan om att minska andelen bostäder i vår portfölj till 10
procent, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter.

- Under 2003 har vi sålt fastigheter, både bostäder och kommersiella
lokaler, för totalt 5,5 miljarder kr med en sammanlagd vinst om 740 Mkr.

Avsiktsförklaring om försäljning av fyra fastigheter

Wihlborgs har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av fyra
fastigheter till Klövern AB (publ). Köpeskillingen uppgår till 120 Mkr.
Försäljningen redovisas under första kvartalet 2004 och medför ingen
resultateffekt. Fastigheterna är belägna i Örnsköldsvik, Norrköping och
Örebro.

Klövern förvärvar revers från Wihlborgs

Under 2002 förvärvade Klövern AB (publ) ett större fastighetsbestånd av
Wihlborgs Fastigheter. I samband med förvärvet utfärdades en revers om
ca 190 Mkr. Styrelsen i Klövern AB kommer att föreslå en extra
bolagsstämma i Klövern att reversen under första kvartalet 2004
förvärvas från Wihlborgs genom apportemission om ca 12,7 miljoner
nyemitterade Klövernaktier. Nyemissionen görs till aktiekursen 15 kr.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Bilaga till pressmeddelande 2003-12-22


Avyttrade fastigheter
Fastighet Kommun Region Kategori Yta,kvm
Kamkoftan 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad 7 989
Låsstocken 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad 7 485
Sifferlåset 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad 2 260
Parfymen 1 Stockholm Stockholm Bostad 773
Vallentuna-Åby Vallentuna Stockholm Bostad 30 431
1:128-1:143 (BRF)
Fabrikören 9 Stockholm Stockholm Ind/lager 4 031
Finspång 6 Stockholm Stockholm Ind/lager 8 484
Stensätra 16 Stockholm Stockholm Ind/lager 10 839
Flora 6 (BRF) Malmö Öresund Bostad 1 755
Avsiktsförklaring om
försäljning
Fastighet Kommun Region Kategori Yta,kvm
Bryssel 11 Örnsköldsvik Övriga orter Kontor 2 595
Skeppet 13 Norrköping Övriga orter Butik 3 469
Åby 20:2 Norrköping Övriga orter Kont/butik 2 159
Olaus Petri 3:234 Örebro Övriga orter Kont/butik 9 288