Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs genomför bytesaffär med Brinova

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:19 CET

Wihlborgs och Brinova har träffat avtal om fastighetsbyte i Helsingborg. Avtalet är en kombination av fastighets- och bolagsförvärv.

Wihlborgs avyttrar logistikfastigheten Hästhagen 4. Fastigheten innehåller 41 500 kvm. Affären görs som en bolagsförsäljning med ett fastighetsvärde om 100 Mkr. Affären får ingen resultateffekt.

Samtidigt förvärvas fem kontors- och lagerfastigheter om totalt 17 500 kvm; Grusgropen 3, Grusplanen 2, Mörsaren Västra 13, Orkanen 5 och Sadelplatsen 10. Fastighetsvärde 50 Mkr och direktavkastning 8 %.

Till- och frånträde sker den 1 december 2006.

– Genom bytesaffären med Brinova fortsätter vi att koncentrera verksamheten på våra huvudmarknader, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Vi tillträder mindre fastigheter som i huvudsak är belägna inom Berga industriområde. Här är vi mycket starka och har bra förutsättningar för en lönsam utveckling. Fastigheten Hästhagen har vi omvandlat till en logistikfastighet och eftersom Brinova är en större aktör inom logistikfastigheter passar fastigheten dem bättre, fortsätter Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas redovisade värde uppgår till 10 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1 mdkr.