Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs har avyttrat inlösenrätter i Fabege AB

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 10:55 CEST

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) har avyttrat hela innehavet om 18 662 700 inlösenrätter (FABG SRA och FABG SRB) i Fabege AB (publ). I händelse av full anslutning till inlösenerbjudandet kommer Wihlborgs andel i Fabege därmed att öka till 39,1 procent av kapitalet och 37,9
procent av rösterna.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20