Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs har förvärvat ytterligare 3,1 procent av aktierna i Fabege och lämnar ett offentligt erbjudande

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 08:41 CEST

Erbjudandet riktar sig inte till personer vilkas medverkan förutsätter
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer
av svensk rätt. Genom detta pressmeddelande lämnas inget erbjudande,
direkt eller indirekt, i bland annat USA eller Kanada. Pressmeddelandet
får inte distribueras till land där distributionen eller erbjudandet
kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant
land


- Wihlborgs har förvärvat aktier i Fabege från Stena, motsvarande 3,1
procent av kapitalet och 3,4 procent av rösterna, till priset 105,50 kr
per aktie
- Wihlborgs äger därmed 42,0 procent av kapitalet och 41,1 procent av
rösterna i Fabege
- Wihlborgs lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Fabege i
enlighet med budpliktsreglerna
- Erbjudandet i korthet:
- För varje A- och B-aktie i Fabege erhålls 108 kr respektive 105,50
kr, eller
- För varje 20-tal A- eller B-aktier i Fabege erhålls 21 nyemitterade
aktier i Wihlborgs, eller
- För varje A- eller B-aktie i Fabege erhålls ett konvertibelt
förlagsbevis i Wihlborgs på nominellt 105,50 kronor med 5,25 procent
ränta, konvertibelt till en aktie i Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB ("Wihlborgs") har idag från Stena
Fastighetsförvaltning AB ("Stena") kontant förvärvat hälften av Stenas
aktier i Fabege AB ("Fabege"), 32 550 A-aktier och 2 055 120 B-aktier,
motsvarande 3,1 procent av kapitalet och 3,4 procent av rösterna i
Fabege. Wihlborgs äger därmed 89 750 aktier av serie A och 28 058 803
aktier av serie B motsvarande 42,0 procent av kapitalet och 41,1 procent
av rösterna i Fabege. Förvärvet innebär att budpliktsreglerna blir
tillämpliga varför Wihlborgs lämnar ett erbjudande till aktieägarna i
Fabege ("Erbjudandet"). Stena har förklarat sig positivt till
Erbjudandet och kommer att acceptera Aktiealternativet för sitt
resterande innehav om 2 100 000 B-aktier motsvarande 3,1 procent av
aktierna i Fabege.
- Genom erbjudandet möjliggörs skapandet av en fastighetskoncern med
mycket starka marknadspositioner i Stockholm och Öresundsregionen, säger
Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter.
- Att föra samman Wihlborgs och Fabege kommer att medföra stora
samordningsvinster och kostnadsbesparingar, ca 100 Mkr per år. Dessutom
är vi övertygade om att Wihlborgs framgångsrika modell för
fastighetsförädling och projektutveckling kommer att skapa betydande
förädlingsvinster när den genomförs i ett sammanslaget bolag, fortsätter
Erik Paulsson.


Malmö den 19 juli 2004Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Vid frågor, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20