Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs hyr ut till Kunskapsskolan

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 09:51 CET

Kunskapsskolan flyttar till en av Wihlborgs fastigheter på Dockan i Malmö.

Kunskapsskolan flyttar till en av Wihlborgs fastigheter på Dockan i Malmö. Uthyrningen omfattar 3 000 kvm, kontraktet löper på tio år och det årliga hyresvärdet uppgår till 6,3 Mkr.

Fastigheten renoveras och anpassas till Kunskapsskolans behov och avkastningen blir 8,8 procent på hela investeringen. Kunskapsskolans verksamhet beräknas vara igång den 1 september 2007.

– Det är glädjande att Kunskapsskolan väljer att placera sin verksamhet på Dockan, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Idag har både Högskolan och Mediegymnasiet sin verksamhet förlagd här. Kunskapsskolan får moderna och anpassade lokaler när de flyttar in i Båghallarna. Som närmaste granne får de Skånes Dansteater, fortsätter Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas redovisade värde uppgår till 10 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1 mdkr. Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.