Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs köper fastighet på Bulltofta i Malmö

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 09:02 CEST

Wihlborgs har förvärvat kontors- och lagerfastigheten Flygledaren 9 på industriområdet Bulltofta i nordöstra Malmö.

Fastigheten uppfördes 1992, är väl underhållen och håller en mycket god teknisk standard. Den är fullt uthyrd till en hyresgäst och innehåller 5 800 kvm. Köpeskillingen uppgår till 38 Mkr och fastigheten avkastar 8 procent. Tillträde sker den 31 mars 2006.

– Fastigheten har ett mycket bra läge i omedelbar närhet till Inre Ringvägen och Wihlborgs äger dessutom fler fastigheter inom närområdet, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 7,9 mdkr med ett årligt hyresvärde om 839 mkr.