Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs köper fastigheter i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 14:16 CET

Wihlborgs har förvärvat tre kontors- och industrifastigheter på totalt 7 700 kvm belägna i Helsingborg. Köpeskillingen uppgår till 31,3 Mkr.

– Vi fortsätter att växa i Helsingborg på våra utvalda delmarknader. Armborstet 4 och Värjan 12 är belägna på Berga industriområde och Olympiaden 7 i södra Helsingborg. Vi ser betydande förädlingspotential i fastigheterna. Vakansen är idag 50 % och vi räknar med att ha merparten uthyrt innan årsskiftet. Avkast¬ningen kommer då att vara 10 %, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas
bokförda värde uppgår till 7,9 mdkr med ett årligt hyresvärde om 839 mkr.