Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs köper Knutpunkten i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 09:56 CEST

Wihlborgs har överenskommit med Nordic Land om förvärv av Terminalen 1 (Knutpunkten) i centrala Helsingborg för 490 Mkr.

Förvärvet sker i bolagsform. Fastigheten innehåller 18 500 kvm kontor, resecentrum, butiker och restauranger. Större hyresgäster är Scandlines, Svenska Reseterminaler och McDonalds. Till fastigheten finns även 740 parkeringsplatser.  Idag äger Wihlborgs redan 22 500 kvm i kvarteret. Efter förvärvet äger Wihlborgs fyra av totalt fem fastigheter inom kv. Terminalen, Terminalen 1, 2, 4 och 5.

Wihlborgs tillträder fastigheten den 13 oktober 2010.

– Genom förvärvet visar vi att vi fortsätter ta vårt långsiktiga ansvar i Helsingborg samtidigt som vi ytterligare förbättrar vår marknadsposition kommenterar Anders Jarl, VD i Wihlborgs Fastigheter AB.

– Knutpunkten har en central betydelse för det planerade stadsförnyelse-projektet H+, fortsätter Anders Jarl.

– Fastigheten är i behov av en ordentlig upprustning och kontinuitet i förvaltningen. Vi räknar med att det blir ett komplicerat projekt som vår egen etablerade förvaltningsenhet i Helsingborg kommer att ta hand om. På sikt kommer vi att få en avkastning på 7 procent, avslutar Anders Jarl.

Affären har enhälligt godkänts av Nordic Lands styrelse men förbehåll finns för att även aktieägarna ska godkänna försäljningen.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, eknomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Jan-Erik Johansson, förvaltningschef, 042-490 46 27, 0733-31 16 27

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 15 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,4 mdkr. Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap-segmentet.