Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs köper nya SVT-huset

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 11:56 CET

Wihlborgs har idag överenskommit med PEAB om förvärv av fastigheten för Sveriges Television (SVT) i Malmö, belägen i Varvsstaden inom gamla Kockumsområdet. I fastigheten ingår även en byggrätt om ca 7 000 kvm som bland annat kommer att innehålla ett MovingMediaCenter (MMC).

– SVT-delen omfattar 5 300 kvm som vi köper nyckelfärdigt och där SVT har tecknat ett 10-årigt hyresavtal, kommenterar Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter AB. Avkastningen på denna del blir strax över 6 procent. Vi köper också ett projekt om 7 000 kvm kontor som vi räknar med att påbörja så fort vi hyrt ut minst 70 procent. Huset är färdigprojekterat och kan påbörjas direkt efter undertecknat hyreskontrakt. Hyresmarknaden är fortsatt stark och vi räknar med byggstart inom sex månader, fortsätter Anders Jarl.

Köpeskillingen uppgår till 160 miljoner och den återstående investeringen är kostnadsberäknad till 165 miljoner.

I syfte att finansiera förvärvet av SVT och kommande investeringar i projektet har styrelsen i Wihlborgs beslutat att undersöka förutsättningarna för att avyttra 1 250 000 stycken egna återköpta aktier. Wihlborgs har uppdragit åt HQ Bank att undersöka dessa förutsättningar. Bolaget innehar totalt 2 214 350 tidigare återköpta aktier.

– Den förvärvade fastigheten ligger i direkt anslutning till Dockan där vi med denna affär och övriga pågående projekt till sommaren kommer att ha 142 000 kvm i förvaltning och ytterligare ca 80 000 kvm att bygga, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 14,1 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,3 mdkr. Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.