Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs köper och säljer

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:20 CET

Wihlborgs har förvärvat Kniven 2 i Helsingborg. Fastigheten innehåller 5 100 kvm lager och kontor, köpeskillingen uppgår till 29,5 Mkr. Övertagandet sker via bolagsförvärv med tillträde den 1 december 2006. Beräknad avkastning 8 procent.

I Malmö avyttras fastigheten Hammaren 8 i Kirseberg för 15 Mkr per den 1 december. Fastigheten innehåller 2 600 kvm och hyrs till största delen av Malmö Friskola.

– Kniven 2 är belägen på Berga industriområde i Helsingborg. Här äger vi idag många fastigheter och genom förvärvet förstärker vi vår position ytterligare, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Försäljningen av Hammaren 8 sker till den befintliga hyresgästen och priset motsvarar marknadsvärdet vid senaste kvartalsskiftet.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas redovisade värde uppgår till 10 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1 mdkr.