Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs köper Regionhuset i Lund

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:07 CEST

Wihlborgs köper kontorsfastigheten Regionhuset i Lund, Landsdomaren 6, för 160 miljoner kronor. Säljare är Region Skåne.

Fastigheten har en byggnad med uthyrbar yta om 16 000 kvm och en byggrätt om ca 9 000 kvm. Tillträde sker när Region Skåne flyttar ut ur huset, dvs. under andra halvåret 2010.

Som tidigare pressmeddelats har Region Skåne och Wihlborgs träffat avtal om ett hyreskontrakt på Dockan i Västra Hamnen, vilket innebär att Wihlborgs kan starta byggandet av ett nytt kontorshus. Region Skåne samlar här sin verksamhet på 8 000 kvm.

Förvärvet av Regionhuset kommer att redovisas i Wihlborgs räkenskaper i kvartal 3, 2010.

Wihlborgs har sedan förvärvet av Ideon AB 2006 kraftigt ökat sitt fastighetsbestånd i Lund, som i och med denna affär omfattar 107 000 kvm.

- Eftersom Regionhuset blir tomt ser vi detta som ett spännande utvecklingsprojekt. Vi har varit framgångsrika med vår uthyrning i Lund och den kommande vakansen i Regionhuset öppnar upp fler och nya affärsmöjligheter för Wihlborgs, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter. Dessutom är läget i norra Lund med närheten till Ideon helt i linje med vår strategi att äga väl samlade fastigheter. Detta för att kunna få större effektivitet och erbjuda våra kunder fler möjligheter, avslutar Anders Jarl.

Avtalet förutsätter ett positivt beslut av regionfullmäktige.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.