Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs köper Tornets fastigheter i Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 11:50 CEST

Wihlborgs har träffat en överenskommelse med Tornet om att förvärva deras fastigheter i Malmö för 2 170 mkr.

Totalt rör det sig om 14 fastigheter om sammanlagt 182 000 kvm, se bifogad förteckning. Tillträde sker den 15 maj 2006. Tornets anställda personal i Malmö följer också med vid affären.

Efter förvärvet kommer Wihlborgs att äga fastigheter för 10,2 Miljarder och ha ett årligt hyresvärde om 1 040 Miljoner.

– Det är mycket glädjande att vi har fått denna affär till stånd. Vi räknar med att få en avkastning på strax över 6,5 % på hela affären, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Vårt bestånd i Malmö ökar från 4,3 miljarder till 6,5, vilket gör att vi stärker vår marknadsposition ytterligare.

– Vi hälsar samtidigt personalen i Malmö välkomna in i Wihlborgsgänget, fortsätter Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas redovisade värde uppgår till 8 mdkr med ett årligt hyresvärde om 832 mkr.