Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs säljer fastighet i Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 11:13 CEST

Wihlborgs har tecknat avtal med en privat investerare om försäljning av fastigheten Nordre Fasanvej 17 i Köpenhamn.

Fastigheten, som förvärvades vid årsskiftet 2001/2002, har byggts om från kontor till studentlägenheter, butik och parkeringsgarage. Ombyggnaden färdigställdes i början av 2005, den är fullt uthyrd med en uthyrningsbar yta om 2 174 kvm.

Försäljningspriset uppgår till 70,5 miljoner danska kronor, vilket också var marknadsvärdet vid årsskiftet. Tillträde beräknas ske i mitten av juli 2006.

– Fastigheten är färdigförädlad och numera en bostadsfastighet. Eftersom vår verksamhet inriktar sig på kommersiella fastigheter, känns det helt rätt att avyttra Nordre Fasanvej, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ

För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 7,9 mdkr med ett årligt hyresvärde om 839 mkr.