Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs säljer fastighet i Tyskland

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 13:50 CEST

Wihlborgs har avyttrat fastigheten Bergedorf i Hamburg för 110 Mkr.

Fastigheten omfattar 5 610 kvm kontors- och butikslokaler. Essex Invest A/S är köpare och tillträder fastigheten under oktober 2005.

Den realiserade värdeförändringen uppgår till 2 Mkr och kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2005.

– Eftersom Wihlborgs är koncentrerade på Öresundsmarknaden känns det naturligt att avyttra fastigheten i Tyskland, säger Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter AB. Efter denna affär har vi bara en fastighet kvar i Tyskland.För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 7,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 828 mkr