Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs säljer fem fastigheter för 394 Mkr med vinst om 67 Mkr

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2003 18:15 CEST

Wihlborgs har sålt fyra fastigheter i Malmö och en fastighet i Stockholm för totalt 394 Mkr med en vinst om 67 Mkr. Vinsten kommer att ingå i resultatet för det andra kvartalet 2003. Fastigheten i Stockholm och en fastighet i Malmö har förvärvats av nybildade bostadsrättsföreningar (se
förteckningen nedan). De övriga tre fastigheterna i Malmö har förvärvats av privata investerare.

- Vi fortsätter att sälja bostadsfastigheter till både privata
investerare och nybildade bostadsrättsföreningar, i linje med vår strategi att minska andelen bostäder i vår portfölj, säger Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter.

- Intresset för investeringar i bostadsfastigheter är fortsatt stort bland såväl privata investerare som hyresgäster, fortsätter Erik Paulsson.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Avyttrade fastigheter
Fastighet Kommun Region Kategori Yta
Dörrhaken 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad 11 755
Askim 1 (BRF) Malmö Öresund Bostad 1 242
Dimman 12 Malmö Öresund Bostad 23 047
Duvan 25 Malmö Öresund Bostad 4 215
Concordia 27 Malmö Öresund Bostad/butik 4 857


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största
fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19,7 miljarder
kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och
Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2
miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2 miljoner kvadratmeter.
Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg.
Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen.