Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs säljer i Lund

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:41 CEST

Wihlborgs har sålt fastigheten Gråbröder 34 i centrala Lund, mer känd under namnet Bytaregränd. Fastigheten innehåller 2 800 kvm butiker och kontor. I affären ingår också en del av Postterminalen 1 med en byggrätt om 3 000 kvm bostäder. Köpare är den kända lundaprofilen Arne Paulsson och försäljningssumman uppgår till totalt 82 Mkr. Tillträde sker så fort detaljplanen vunnit laga kraft, vilket bedöms ske i juni 2009.

- Postterminalen 1 ligger på Sockerbruksområdet och här har Wihlborgs under en längre tid arbetat med framtagandet av en detaljplan, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter. I samband med att detaljplanen antas och bostäder kan byggas, avyttrar vi en del av tomtmarken som tillsammans med grannfastigheten bildar ett nytt kvarter, fortsätter Anders Jarl.

- Försäljningen ligger i linje med vår affärsidé att varken förvalta bostäder eller butikscentrum. Prisnivån känns också väldigt bra och visar att bra objekt går att sälja bara man hittar rätt köpare. Affären görs på en avkastning som understiger 6 procent. Totalt överstiger köpeskillingen bokfört värde vid årsskiftet med 4 miljoner, avslutar Anders Jarl.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Wihlborgs Fastigheter: Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Paulsson Fastigheter: Ulf Wallén, VD, 0708-30 79 90
Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,6 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde om 1,3 miljarder kronor. Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.