Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs vinner miljöpris

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 10:20 CEST

På konferensen "Building Sustainability Sweden" utsågs Wihlborgs Fastigheter idag som en av vinnarna av Sweden Green Building Awards 2012. Wihlborgs vann priset med fastigheten Polisen 3 i Helsingborg i kategorin ”Existing buildings certified under GreenBuilding”.

‒ Att lyftas fram vid denna typ av arena är extra roligt säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter AB. Vi har länge arbetat med energieffektivisering av våra fastigheter, och det är givetvis något vi fortsätter med. Att få vara det första fastighetsbolaget i Sverige som tar emot priset i denna kategori är därför extra roligt.

Under juni 2011 fick Wihlborgs besked från Sweden Green Building Council (SGBC) att fastigheten Polisen 3 i Helsingborg godkänts som GreenBuilding. Det var då den första kontorsfastigheten i Helsingborg som certifierades enligt GreenBuilding. Byggnader som använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR kan GreenBuilding-certifieras.

Fastigheten är belägen vid Carl Krooks gata i centrala Helsingborg, har sju våningar och ett källarplan och var tidigare Helsingborgs polishus. Vid ombyggnationen passade Wihlborgs på att byta ut tekniken i fastigheten. Tidigare ventilationssystem som var utrustade med värme/kylpumpar byttes ut mot fjärrkyla/fjärrvärme. Fastigheten har också försetts med behovsstyrning på flera ställen och lokalernas kylbehov tillgodoses med luftburen kyla. Rent konkret handlar det om en energibesparing om ca 1 123 000 kWh/år för el, värme och kyla. Detta motsvarar en årsförbrukning av energi för 75 villor (15 000 kWh). Fastigheten använder idag ca 50 procent mindre energi än före ombyggnationen.

– Oftast är det förmånligt att energieffektivisera fastigheter ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Men det kräver i de flesta fall stor kunskap och det är i själva driftsskedet som detta verkligen sätts på prov, säger Anders Jarl. Om man uppför en byggnad med mycket låg energiförbrukning och inte har någon kunskap om hur fastigheten ska skötas i driftsskedet, faller hela konceptet.

Wihlborgs Fastigheter AB


Wihlborgs Fastigheter är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen.Företaget grundades ursprungligen i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg. Under åren växte verksamheten och omfattade så småningom även fastigheter i Stockholm, utöver dem kring Öresund.

Hemsida

Media