Den okända hästen

Wikileaks och det kollektiva medvetandet

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2011 13:23 CET

Wikileaks logotype förestället ett timglas. Likt smutsig sand läcker information genom timglaset så att smutsen filtreras bort. När processen är klar och all sand har runnit genom glasets midja har vi fått en renare värld.

Nobelpristagaren och matematikern John Nash J:r är känd genom filmen "A beautiful mind." Han upplevde att dolda budskap förmedlades genom medierna, budskap som han såg som sin uppgift att tolka. Hans kreativitet, intelligens och känslighet gjorde att han fick korn på något som normalt undgår de flesta: Samhällets informationskanaler krokar i varandra och bildar ett kollektivt medvetande där underliggande tankeströmningar och värderingar flyter ihop och ibland blir självförstärkande.

När Nash upptäckte dessa subliminala processer var tidsandan paraniod. USA:s skräck för kommunister, spioner och landsförrädare gjorde honom sinnessjuk. Han trodde att budskapen hade en medveten avsändare som vände sig till honom personligen. Känslan att de ”talar till mig” utlöste en manisk arbetsperiod hos honom, besläktad med den som kreativa fas som konstnärer, filosofer, uppfinnare och profeter kan drabbas av efter att ha fått en vision.

1800-talets filosofiska megastjärna Friedrich Hegel beskrev det kollektiva medvetandet i termer av världsandens utveckling mot ökat självmedvetande. Idag hade Hegel inte behövt anta en metafysisk storhet. En Nashliknande kartläggning av dagens samverkande informationskanaler visar att samhällets strukturer håller på att förändras. Unga utbildade människor utmanar den rådande världsordningen med hjälp av sin kunskap, kommunikations- och samarbetsförmåga.

De som i likhet med Nash upplever att tidsandan ”talar till mig” behöver inte oroa sig för att bli sinnessjuka. Idag är det inga paranoida föreställningar som sipprar fram utan längtan efter en renare, rättvisare och mindre egoistisk värld. Wikileaks timglas berättar om denna process. Världsanden är inget metafysiskt monster utan summan av alla handlingar och tankar som förenar mänskligheten. När dessa krokar i varandra uppstår i bästa fall demokratiska rörelser som får mänskligheten att blomstra.

 

Bildkälla: Wikileaks Media Kit