Wiking Mineral AB, WIKM

Wiking Mineral AB - Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 11:40 CEST

(Aktietorget: WIKM)

Wiking Mineral AB (publ), vars aktie är upptagen till handel på Aktietorget, meddelar att årsredovisning för räkenskapsåret 2008 finns tillgänglig för beställning eller nedladdning på bolagets hemsida www.wikingmineral.se/Arsredovisning2008.htm.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Dick Levin

Wiking Mineral AB (publ)
Skeppargatan 27, 4tr
114 54 Stockholm

Tel: 08-667 41 40
Fax: 08-667 41 40
E-post: dick.levin@wikingmineral.se
Internet: www.wikingmineral.se

Org nr: 556675-2068

Wiking Mineral AB (publ) bedriver prospektering med målet att finna brytvärda gruvfyndigheter och vara en framgångsrik aktör inom svensk mineral- och gruvnäring. Bolagets projektportfölj består av 40 undersöknings-tillstånd om 18.192 hektar med inriktning på guld och basmetaller. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till malmprovinserna Skelleftefältet och Bergslagen. Wiking Mineral har cirka 1.250 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet WIKM.

Stockholm, 30 april 2009