Wiking Mineral AB, WIKM

Wiking Mineral anställer Mats Willdén som chefsgeolog

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:47 CET

(Aktietorget: WIKM)

Wiking Mineral har rekryterat Mats Willdén till chefsgeolog. Mats, som tillträder sin tjänst på Wiking Mineral under våren 2007, är för närvarande ansvarig på Boliden Mineral AB för djupprospektering av guld och basmetaller i Bolidenområdet i Skelleftefältet.

Som ett led i att öka takten i bolagets prospektering har Wiking Mineral AB, noterat på Aktietorget, anställt Mats Willdén som chefsgeolog. Mats Willdén, 58 år, kommer närmast från Boliden Mineral AB där han senast varit ansvarig för bolagets program för djupprospektering av guld och basmetaller i Bolidenområdet i Skelleftefältet.

Mats har en lång och bred erfarenhet från ett flertal olika tjänster inom Bolidenkoncernen; bl a som regional prospekteringschef med ansvar för fält- och gruvprospekteringen i Norrbotten med Aitikgruvan och Laisvallgruvan, gruvgeolog med ansvar för den geologiska aktiviteten och malmberäkningar i Kristinebergsområdet, projektledare för bly- och zinkprospekteringen i Doroteaområdet samt olika projektuppdrag i Burkina Faso, Spanien, Indien, Turkiet, Grönland, Kanada, USA och Etiopien. Mats har en fil.dr. examen i geologi vid vid Stockholms Universitet.

- Det är med stor glädje vi välkomnar Mats i företaget. Mats kommer att ha det övergripande ansvaret för bolagets prospektering. Med sin djupa kunskap och gedigna erfarenhet av både gruv- och fältprospektering kommer Mats att spela en viktig roll för bolagets framtid, säger Dick Levin, VD Wiking Mineral AB.

- Det skall bli spännande att ta sig an uppgiften att påverka uppbyggandet av bolagets prospekteringsverksamhet. Bolaget har en intressant projektportfölj med potential, säger Mats Willdén.

Mats Willdén tillträder sin nya tjänst som chefsgeolog under våren 2007.

För ytterligare information:
Dick Levin, VD, Wiking Mineral AB, tel. 08-667 41 40
E-post: dick.levin@wikingmineral.se

Besök även www.wikingmineral.se


Wiking Mineral AB (publ) med kontor i Stockholm och Boliden är ett svenskt mineralprospekterings-
företag noterat på AktieTorget. Wiking Mineral har en lovande projektportfölj bestående av 41 undersökningstillstånd om 14 000 ha med inriktning på guld, zink och koppar. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet och Bergslagen. Målsättningen är att finna nya lönsamma gruvfyndigheter samt bli en betydelsefull aktör inom den svenska mineral- och gruvnäringen.