Wiking Mineral AB, WIKM

Wiking Mineral: Delårsrapport januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 14:41 CET

Nyckeltal

* Resultat efter finansiella poster: KSEK -6.034 (-3.251)
* Likvida medel på balansdagen: KSEK 45.085 (5.674)
* Resultat per aktie: SEK -0,09 (-0,05)

Väsentliga händelser

* Guld i flera borrhål vid Bastutjärnen utanför Boliden
* Bolaget avser under 2011 ansöka om bearbetningskoncession för guldfyndigheten i Gladhammar
* Ett ca 1200 m långt borrhål påbörjat vid Långdal söder om Boliden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Nya fynd med guld och koppar i Gladhammar
* Kärnborrning påbörjad mot zinkmineralisering vid Gruvbergsfältet
* Geofysiska mätningar slutförda vid Bastutjärnen

Framtidsutsikter

Verksamheten har under det gångna kvartalet utvecklats i fortsatt positiv riktning med flera bra prospekteringsresultat bl.a. vid Bastutjärnen och Gladhammar. Bolagets finansiella ställning är god med en kassa per den 30 september om 45 MSEK. Undersökningar pågår för närvarande vid Gruvbergsfältet och Långdal. Nya program med kärnborrning planeras vid Bastutjärnen, Långträsk och Gladhammar.

Prospekteringsverksamheten

Mer utförlig information om respektive projekt går att finna på bolagets hemsida: www.wikingmineral.se