Ideon Science Park

WIN och Energimyndigheten tecknar avtal om samarbete kring öppen innovation i nätverk för att stärka ”A Challenge from Sweden”

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2018 07:50 CET

WIN kommer tillsammans med Energimyndigheten att arbeta med nätverksbyggande och identifiering av behovsprocesser för att stärka satsningen ”A Challenge from Sweden”. Avtalet är initialt på tre år och uppdraget gäller både att vidareutveckla nätverksplattformen och att skapa långsiktiga processer för att identifiera behov och affärsmöjligheter så att privata och offentliga aktörer lättare kan nå sina energi- och klimatmål.

"Vi är väldigt glada och stolta över att ännu en myndighet väljer WIN-modellen", säger Maria Sätherström Lantz, Verksamhetsansvarig på WIN. "Vi har redan tidigare ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och detta avtal visar att WIN-modellen fungerar väldigt bra inom öppen innovation och kan understödja myndigheternas innovationsarbete".

A Challenge from Sweden är Energimyndighetens plattform för behovsdriven öppen innovation. Plattformen är utvecklad tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks (SISP) för att matcha drivna kunder, leverantörer, investerare och experter som, genom samverkan, skyndar på samhällets omställning till 100 procent förnybart och visionen om ett hållbart energisystem.

"A Challenge from Sweden behöver stärka sin förmåga att hålla samman alla aktörer i våra satsningar. WIN är ett naturligt val av samarbetspart i syfte att öka vårt värderbjudande till alla deltagande aktörer. Samtidigt stärker vi vår förmåga att implementera lösningar i samhället som möter de behov och utmaningar vi adresserar", säger Charlotte Lejon, Chef kommersialisering och företagande på Energimyndigheten.

WIN kommer tillsammans med A Challenge from Sweden att etablera en gemensam nätverksplattform för öppen innovation. Målet är att samordna aktörer för att knyta kontakter, fånga in och sprida kunskap, hitta lösningar och affärsmöjligheter, samt skapa möjligheter att testa och implementera nya tjänster.

"Vi ser spännande synergieffekter mellan områdena vatten, samhällssäkerhet och nu även energi", säger Maria Sätherström Lantz, Verksamhetsansvarig på WIN. "Genom samarbetet med Energimyndigheten breddas WINs arbete med innovationer som bidrar till en hållbar utveckling och därmed adresserar WIN så gott som alla FNs globala mål".

Den beprövade WIN-modellen utgår från öppen innovation i nätverk och metoden har visat sig fungera mycket bra för vattenbranschen i WIN Water och inom samhällssäkerhet i WIN Guard, där man samarbetar med MSB. WIN-modellen utvecklas hela tiden med aktörerna i WIN. Samarbetet med Energimyndigheten kommer att vara agilt på flera nivåer och kommer att leda till många nya affärsmöjligheter för intressenterna i och kring A Challenge from Sweden.

"En nätverksfunktion är central för att skapa gemensam syn på vägen mot hundra procent förnybart hos det stora och växande nätverket inom A Challenge from Sweden och fungera som ett viktigt komplement till de regionala organisationerna i projekten", säger Olle Dierks, Ansvarig för globala utmaningar och internationella relationer på med Swedish Incubators & Science Parks.

Om A Challenge from Sweden

A Challenge from Sweden är Energimyndighetens plattform för behovsdriven innovation, utvecklad tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks. Plattformen matchar drivna kunder, leverantörer, investerare och experter för att skynda på samhällets omställning till 100 % förnybart och visionen om ett hållbart energisystem.

Plattformen driver ett växande internationellt nätverk, delar expertkompetens och stödjer långsiktiga projekt inom ämnesområden med särskilt stor potential. Allt för att undanröja hinder som privata och offentliga aktörer möter i arbetet mot att nå sina energi- och klimatmål.

För frågor och mer information om samarbetet mellan WIN och Energimyndigheten, kontakta:

På WIN

Maria Sätherström Lantz, Verksamhetsansvarig
Telefon: 070-999 97 74
E-post: maria@win.ideon.se

På Energimyndigheten

Erik Asph Hennerdal, Avdelningen för affärsutveckling
Telefon: 016-544 24 39
E-post: erik.hennerdal@energimyndigheten.se

På Swedish Incubators & Science Parks

Olle Dierks, Ansvarig för globala utmaningar och internationella relationer
Telefon: 076-100 00 54
E-post: olle.dierks@sisp.se

WIN startade 2012 som Water Innovation Accelerator, ett affärsnätverk som faciliterar snabbare tillgång till marknader för innovativa produkter och tjänster inom vatten. Sedan dess har det vuxit till WIN, en modell för öppen innovation i nätverk. WIN-modellen tillämpas dels inom WIN Water, dels inom samhällssäkerhet i WIN Guard. Organisationen bildades på Ideon Science Park i Lund och är en del av Ideon Open. Genom att koppla ihop behovsägare med innovatörer kan man tillsammans öka innovationshastigheten och hitta framtidens lösningar.