Inova

Win – win – win med licensieringsavtal

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 14:25 CEST

Victor Isaksen, extern affärsrådgivare på Inova, jobbar med licensieringar inom ramen för Idébanken vid Karlstads universitet. Han hjälper till att synliggöra forskning och idéer som sedan kommer till nytta inom samhället.


När en forskare, student eller anställd har en idé värd att satsa på så hamnar den idén i Karlstads universitets ”case-databas” – Idébanken. Vad som händer med idén är beroende på hur idén ser ut och vad idébäraren har för tankar och mål. Den kan utvecklas vidare och bli antingen utbildning eller forskning. Om det däremot är lämpligt att starta ett företag runt idén så finns det en speciell process för det. Är idébäraren inte är intresserad av att starta företag så tar Victor vid för att inte idéerna ska gå förlorade. Han jobbar med licensiering. Genom ett licensavtal kan utvalda personer eller företag få rätt till att utnyttja uppfinningar, helt eller delvis. Det finns kommersiella och icke-kommersiella licensieringsavtal och Victor arbetar med båda delarna för att få ut idéerna på marknaden. Flera parter vinner på den här processen. Idébäraren får sin idé förverkligad utan att behöva driva företag, universitetet bidrar till samhällsnyttan och kunder får tillgång till nya produkter eller tjänster.

  – Det här är vår framtid. Vi kan inte bara sitta ner och se de stora företagen göra samma sak som de gjort år ut och år in. Det är de små företagen och entreprenörerna som kommer att förändra och utveckla samhället genom innovationer. Dessutom ligger det här arbetet precis i linje med universitetets yttersta ansvar, som är att skapa nytta i samhället, säger Victor.

Arbetet med Idébanken sker inom ett samarbete mellan Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet som kallas för innovationskontoret Fyrklövern. Universiteten ser tillväxtsamarbetet som en viktig uppgift och arbetar tillsammans för att stimulera och stödja nyttiggörande av forskning och idéer i regionen.

Victor har tidigare jobbat som verksamhetsledare på Inova, därefter var han styrelseordförande i samma organisation i knappt två år samtidigt som han jobbade som vd för Färjestadstravet. Där ökade han omsättningen och publiksiffrorna samt moderniserade anläggningen under drygt två år. Sedan i februari jobbar han alltså med innovationer igen.

  – Det är så givande att se när någon med en god idé får förverkliga den. I Värmland upptäcks och uppfinns mycket och det är kul att se och jobba med det. Genom bland annat Inova och idébanken utvecklas entreprenörer som aldrig skulle ha lyckats annars. Alla lär sig något av att vara del i den här processen. Vissa blir företagare, andra blir det inte men de kanske får sin idé förverkligad ändå. I slutänden har de flesta ändå utvecklats och fått nya kunskaper och insikter, säger Victor.

När en idé hamnar i idébankens databas finns det en stor chans att idén fångas upp och utvecklas till ett företag som sedan hamnar i Inovas inkubator, antingen som start up eller som licensgivande start up. Från Inovas sida ser man mycket positivt på processen.

– Vi ser naturligtvis stora fördelar med att det här flödet kommer igång. Dels utifrån Inovas verksamhetsperspektiv men också utifrån ett större samhällsperspektiv. Alla vinner på att goda idéer omsätts i praktiken och inte bara stannar vid just tankar. Genom att stötta människor i processen kan vi bidra till samhällsnyttan, säger Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova.