Sveriges Arkitekter

Wingårdhs mot fyra internationella i finalen om Sveriges nya skyskrapa

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 10:05 CET

Det är ett mycket starkt internationellt startfält som tagit sig till final i tävlingen för att rita Sveriges nya skyskrapa, som kan bli Nordens högsta hus.

Av 56 inskickade bidrag återstår nu bara fem, där enda helsvenska representant är Wingårdhs arkitekter. Vinnaren tillkännages den 18 juni.

Varje finalist får 500 000 kronor för sitt förslag, som ska lämnas in anonymt senast den 13 maj 2014.

Av de totalt 56 tävlingsbidragen bestod ungefär hälften av ett utländskt företag från USA, Storbritannien, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Österrike, Holland, Kina, Ma- laysia, Canada, Slovenien, Portugal, Irland och Frankrike i samarbete med ett svenskt kontor. Resterande var svenska tävlingslag.

Intresseanmälningarna har analyserats av en urvalsgrupp bestående av Björn Siesjö - Stadsar- kitekt Göteborgs kommun, Olle Lindkvist - Älvstranden Utveckling AB, Ola Serneke – VD SEFA AB och Alban Herlitz - SEFA AB. Utöver detta har Sveriges Arkitekter bistått med formalia och administration.

Utvärdering

Efter att ha gått igenom alla skall-krav och formalia var det dags för urvalsgruppen att grans- ka företagen utifrån de uppsatta värderingspunkterna i inbjudan. De bestod i övergripande ordalag av erfarenhet, resurser och kompetens för att ge förslag till uppgiften.
– Vi har gått igenom referensprojekt och bedömt den gestaltningsmässiga och arkitektoniska förmågan för denna typ av uppgift, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg och en av deltagarna i urvalsgruppen.

– Vi har även studerat projektorganisationens kompetens och bedömt nyckelpersonerna i den- na. Oberoende av stor eller liten erfarenhet av höga hus har flera tävlingsbidrag visat på en intressant bredd mellan arkitekter, konstruktörer, stadsplanerare, miljö- och hållbarhetskon- sulter.

– Slutligen har vi även gjort en bedömning av företagens kapacitet och tillgänglighet i Göte- borg och Sverige samt teamens förmåga att tillsammans föreslå höga byggnationer som går att uppföra på ett kostnadsmedvetet och rationellt sätt.

DE FEM FINALISTERNA ÄR:

Manuelle Gautrand Architects
Ian Simpson Architects
S.O.M
Wingårdhs Arkitektkontor
Zaha Hadid Architects

Manuelle Gautrand Architects

Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt. Spännande arkitektur med reali- serbara projekt som även innehåller en tydlig hållbarhetsinriktning. Arkitekten kombinerar strukturella byggmetoder med inspirerande former och vågar inkludera omgivningen i sina projekt på ett nytänkande sätt.

TEAM
Arkitekt (Frankrike)
: Manuelle Gautrand Architects
Lokal Arkitekt (Sverige): Equator Stockholm
Konstruktör
: 
Terell
Landskap & Stadsplanering: 
Atelier Villes & Paysages
Miljö & Brand: Bengt Dahlgren

Ian Simpson Architects

Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt. Erfarenheter från liknande projekt där både höga hus samt stadsplaneringsuppdrag har genomförts med intressant arkitektur som har förnyat och förbättrat närområdet samt omgivande miljöer. Arkitekten är van vid samar- beten med konstruktörer/en som i detta fall har specialistkompetens gällande höga hus.

TEAM
Arkitekt (U.K): Ian Simpson Architects
Konstruktör: WSP

SOM (Skidmore Owings & Merrill)

Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt med framstående internationell arkitektonisk höjd. God kunskap inom stadsplanering samt uppförande av höga byggnader med innovativa och rationella byggmetoder. Erfarenhet och kapacitet med lång erfarenhet i liknande projekt. Tävlingsteamet är väl genomtänkt med kompetens där även hållbarhetsper- spektivet lyfts fram.

TEAM
Arkitekt (U.S.A/U.K): SOM (Skidmore Owings & Merrill)  
Lokal/Planarkitekt (DK): Entasis
Konstruktör: COWI

Wingårdhs Arkitektkontor

Motivering: Relevanta referensprojekt med väl genomförda samt projekterade projekt både i Sverige och utlandet. Med ett väl sammansatt team innehållande internationell expertis samt lokal förankring förväntas god arkitektur med en passion för höga byggnader. Arkitekten har respekt för avtrycket av en hög byggnad och närmar sig uppgiften genom ett tydlig redovisat angreppssätt kring utförandet av både den högre byggnaden samt närområdet.

TEAM
Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor
Konstruktör: WSP

Zaha Hadid Architects

Relevanta referensprojekt med nyskapande design och en internationell känsla. Genom forsk- ning och projekterfarenhet fokuserar arkitekten på hållbarhet samt nya koncept för design och konstruktion av höga hus. Teamet har även delvis valt att beskriva uppgiften utifrån ett slut- kundsperspektiv samt genomlysa den urbana strategin för att uppnå en så levande stadsdel som möjligt. Väl genomtänkt tävlings- och projekteringsorganisation.

TEAM
Arkitekt: Zaha Hadid Architects
Lokal Arkitekt: ÅWL arkitektkontor
Konstruktör: Ramböll
Landskapsarkitekt: Gross Max
Urban strategi/ekonomi: Professor Lawrence Barth
Fasad/Hållbarhet: Werner Sobek

Tävlingsjuryn består av följande åtta personer:

Sveriges Arkitekter har utsett två stycken arkitekter till juryn:
Christer Malmström (Arkitekt)
Louise Masreliez (Arkitekt)

Stadsbyggnadskontoret Göteborg:
Björn Siesjö (Stadsarkitekt)
Anders Svensson, (Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret och Älvstadsprojektet)
Älvstrandens Utveckling AB
Olle Lindqvist (Speciella projekt) Staffan Bolminger (Miljöchef)

SEFA AB:
Ola Serneke (VD)
Alban Herlitz (Projektutvecklingschef)

För ytterligare information:

Björn Siesjö, stadsarkitekt, 0709-50 11 98

Ola Serneke, VD SEFA, 0706-24 39 90 

Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har cirka 11 800 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är att åstadkomma goda betingelser för medlemmarnas yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering.