Svensk Vindkraftförening

Winterwind 2011- Svensk vindkraftförenings konferens öppnar för lönsam vindkraft i kyla

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 10:00 CET

Detta är faktiskt en riktig konferens för de intresserade och initierade. Alla kan diskutera behovet av avisning. Men få kan fatta utmaningen. Nu möts experterna som kan ämnet, och dammar av idéerna som finns, säger Göran Ronsten, programkoordinator för konferensen.

Sverige är bara ett av flera länder, där vindkraften växer snabbt även i de kallare områdena. Men i bistra temperaturer uppstår flera utmaningar på grund av det tuffa klimatet. Materialpåfrestningarna är större vilket ökar risken för maskinskador och förlorad produktion är en del av utmaningarna som måste lösas.

Svensk Vindkraftförening har länge sett potentialen i norr men även förstått utmaningarna. För 4e året i rad arrangerar därför Svensk vindkraftförening Winterwind. I år har vi både ett nationellt som internationellt spår båda dagarna. Den nationella delen hålls på Svenska och den internationella på Engelska.  Till den internationella delen har vi bjudit in andra ”kalla” länder till årets Winterwind i Umeå, 9 – 10 februari. Deltagare väntas från ca 15 länder bland annat USA, Canada, Tyskland, Finland, Schweiz, Norge, Kina, Österrika m.fl.

– Vi har med Winterwind skapat en plattform för experterna i branschen där man kan utbyta kunskaper och forsknings resultat. I år har vi även tagit med den nationella biten för att ge allmänheten möjlighet att ta del av konferensen, alla är välkomna, säger Fredrik Lindahl, ordförande Svensk Vindkraftförening.

VÄLKOMMEN TILL PRESSKONFERENS i samband med Winterwind 2011.

Plats: Umeå Folkets Hus, Oden

Tid: 09.00 den 9 februari

Vad: Information om vindkraft i norra Sverige, förutsättningar och möjligheter. Tillfälle för intervjuer. Vi bjuder på kaffe och macka. www.winterwind2011.se

För mer information om Winterwind 2011 kontakta projektledare Ylva Holgersson,
tel 08-560 206 82. Möjlighet finns att ackreditera sig till konferensseminarier, mejla ylva.holgersson@arwen.nu.


____________________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening är en ideell och politiskt obunden förening öppen för såväl privatpersoner som företag. Föreningen är verksam i hela landet och har till uppgift att främja vindkraftens utveckling genom att:

- förmedla kunskap
- främja teknisk utveckling
- skapa rimliga ekonomiska villkor samt
- samverka med myndigheter och organisationer

Se även www.svensk-vindkraft.org.

The Swedish Wind Power Association is a collective trade organization for private persons, wind turbine owners and wind power developers. The association has approx 2 000 members, is active in Sweden as well as internationally and promotes the development of wind power through:

- Mediating knowledge
- Promoting technical development
- Creating reasonable economic and financial conditions
- Collaborating with authorities, organizations and the industry

Bifogade filer

PDF-dokument