Wipcore AB

Wipcore breddar med designteam för digital handel

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 11:37 CEST

Wipcore fortsätter växa och breddar sitt erbjudande med Sveriges vassaste designteam för e-handel. Teamet innefattar kompetens inom UX, UI, interaktions- och tjänstedesign för att möta upp alla behov inom design av digital handel. Det gäller såväl köpupplevelsen för slutkonsument som de egna användarnas säljupplevelse.

Genom att ha kompetensen in-house möjliggör vi att värdefull kunskap och erfarenhet specifikt inom e-handel kommer till sin fulla rätt.

“Att en lösning är snygg eller lätt att använda innebär inte automatiskt att den driver försäljning och lockar till köp” säger Jonas Modin som är en av de nya “kärnorna” i Wipcores designteam.

Värdet uppstår i användningen. Då handel handlar om relationer måste vi förstå användarna för att vi ska kunna skapa värde. Det nya teamet kommer att inkludera både handels- och användarperspektivet för att formge kraftfulla upplevelser som konverterar.

Genom spetskompetens och erfarenheter kan vi nu bättre leda eller stötta alla parter genom olika faser i framtagning och utveckling av koncept och lösningar för digital handel.

Teamet, som består av några av Sveriges mest kompetenta designers inom området e-handel, består av Daniel Georgsson (Creative Director), Lisa Höjlund (UX-designer/Tjänstedesigner) och Jonas Modin (Concept Director). Daniel som leder teamet kommer närmast från NetRelations medan Lisa och Jonas är hämtade från e-handelsleverantören Star Republic.

Wipcore har levererat kunskap och lösningar för e-handel i snart 20 år. För oss på Wipcore betyder e-handel försäljning. Tekniken är möjliggörare och verktyg för att möta sälj- och marknadsbehov i verksamheten. Vi har erfarenhet från 100-tals olika e-handelslösningar inom en mängd olika branscher, både B2B och B2C. Här hittar du olika artiklar som beskriver oss, vår syn på e-handel och våra erfarenheter för att lyckas med en e-handelssatsning.