Gotlands kommun

Wisby Strands öppna hus diskuterat- invigningen ska bli en folkfest

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 17:08 CET

Gotlands kommun och Gotlands Musikråd träffades igår för att diskutera den oro som uttryckts över på vilket sätt kommunen tänkt ersätta artister som velat delta i "öppet hus" vid invigningen av Wisby Strand. Bland annat har Gotlands Musikråd kritiserat att artister inte ersätts med normala gager för sina framträdanden.Oron tydde på att kommunens syfte med öppet hus inte klart framgått och därför var det angeläget att snarast träffa Gotlands Musikråd som representanter för de gotländska artisterna. Vid ett möte som genomfördes igår förtydligade kommunen att syftet med det öppna huset är att:

- visa upp Wisby Strand och alla de nya möjligheter som huset erbjuder för gotlänningarna, oavsett om det handlar om stora möten eller kulturevenemang, exempelvis konserter, utställningar, scenframträdanden och så vidare.

- att visa bredden och kvaliteten i en del av det gotländska kulturlivet.

- att ha ett öppet hus även för artisterna såväl för professionella som amatörer, i syfte att pröva anläggningen och se möjligheterna till framtida arrangemang och engagemang.Samtalet mellan kommunen och musikrådet gav efter kompletterande information förståelse för tankarna och syftet med öppet hus. Det konstaterades också att projektledningen inte förankrat upplägget med Musikrådet och bland dess medlemmar. Samtidigt underströks gemensamt vikten av att i arbetet med det kulturpolitiska programmet ytterligare tydliggöra kulturens betydelse i den regionala utvecklingen.Det är en gemensam förhoppning att öppet hus vid Wisby Strand ska bli en folkfest för gotlänningarna och gagna Gotlands musiker och artister. Förhoppningen är också att den uppkomna debatten kan leda till att ytterligare stärka kultursektorn och dess utövare på Gotland.


För mer information kontakta:
Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070-447 74 62