Vänsterpartiet

Wiwi-Anne Johansson (v): – Dags genomföra aktionsplan för havsmiljön

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 15:19 CET

Om 40 år kan världens alla viktiga matfiskar vara utrotade. Det visar en ny internationell studie som idag presenteras i den vetenskapliga tidskriften Science. Det är alarmerande uppgifter. Men det kommer knappast som en överraskning att våra hav är utsatta. Därför har vänsterpartiet i sitt budgetförslag skapat en helt ny utgiftspost – ”Åtgärder för sjöar, hav och kust”.

– Vi har redan alldeles för tydligt fått uppleva konsekvenserna av miljöförstöringen i form av algblomning och brist på torsk i Östersjön och Västerhavet. Därför avsätter vänsterpartiet 96 miljoner kronor under de kommande tre åren för att genomföra åtgärderna i Naturvårdsverkets ”Aktionsplan för havsmiljön”. Vi vill också upprätta marina skyddade områden, säger Wiwi-Anne Johansson, vänsterpartiets nya miljöpolitiska talesperson.

– Idag styrs hanteringen av havet av kortsiktiga ekonomiska intressen i kombination med en bristande förståelse för de komplexa marina ekosystemen. Det måste till rejäla satsningar för att bryta denna logik, fortsätter hon.

– Men den nya regeringen satsar hellre på skattesänkningar för de rika. När så människors ökande oro för Östersjömiljön pressar miljöminister Andreas Carlgren att agera, säger han häpnadsväckande nog att han vill ta pengar från biståndsbudgeten till satsningar på Östersjön! En sådan politik – att ta pengar från fattiga och utsatta människor för att lösa miljöproblemen som vi själva skapat medan de rika får skattesänkningar – är fullkomligt orimlig, menar Wiwi-Anne Johansson.

För mer information, kontakta:
Wiwi-Anne Johansson, tel 0705-76 45 76
Vänsterpartiets presstjänst, tel 070-620 00 64