Logica CMG (wm-data)

WM-data blir leverantör av IT-säkerhetstjänster till Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 13:43 CEST

WM-data har tecknat ramavtal med Stockholms stad avseende tjänster inom IT-säkerhet. Ramavtalet är tecknat för två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år.

WM-data har tilldelats ramavtal med Stockholms stad som omfattar konsulttjänster för IT-säkerhetsgenomgångar, upprättande av styrdokument för IT-säkerhet, säkerhet i utvecklingsprojekt, behörighetskontrollsystem, systemintegration för säkerhetslösningar och utbildning i IT-säkerhet. Stockholms stads förvaltningar, bolag och stiftelser kommer att kunna göra avrop från ramavtalet.

- Vi har länge arbetat med helhetslösningar inom IT-säkerhetsområdet och detta ramavtal är en kvittens på att vi kan leverera konkurrenskraftiga tjänster. Säkerheten är en mycket viktig komponent i de utvecklingsplaner som staden har. Det är därför glädjande att satsningar görs för att kunna erbjuda medborgarna och medarbetarna inom Stockholms stad en säkrare miljö, säger Joachim Brandt, ansvarig för säkerhetstjänster inom WM-data.

Helhetslösningar inom IT-säkerhet är en viktig del i Den Digitala Organisationen (DDO), som är WM-datas koncept för hur de offentliga verksamheterna kan nå ökad effektivitet, öppenhet och flexibilitet gentemot medborgare, medarbetare och olika intressentgrupper.

För ytterligare information kontakta:
Joachim Brandt, ansvarig för säkerhetstjänster inom WM-data, tfn: 08-606 21 27, mobtfn: 070-327 86 23,
e-post: joachim.brandt@wmdata.se
Hans-Ole Bång, branschansvarig för offentlig sektor på WM-data, mobtfn: 0733-98 30 00,
e-post: hans-ole.bang@wmdata.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 8 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se