Logica CMG (wm-data)

WM-data delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 08:48 CEST

*Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick under andra kvartalet till 59 (-16) MSEK och resultat efter finansiella poster (EBT) var 56 (-554) MSEK. Motsvarande resultat för årets sex första månader var 238
(98) MSEK respektive 226 (-467) MSEK.

*Resultat efter skatt uppgick under andra kvartalet till 31 (-549) MSEK och för årets sex första månader till 166 (-499) MSEK. Resultat per aktie blev under andra kvartalet 0,08 (-1,48) SEK och under första halvåret 0,45 (-1,35) SEK.

*Omsättningen för andra kvartalet 2003 uppgick till 1 660 (1 905) MSEK. För årets sex första månader uppgick omsättningen till 3 435 (3 745) MSEK.

*Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ramavtal med WM-data avseende löne- och personaladministrativa system. Avtalet är treårigt och upphandlingens totala värde uppskattas av ESV till 250 MSEK. WM-data är enda utvalda leverantör i fem av sex avtalskategorier.